Det er mange som ikke vet forskjellen mellom foreninger og stiftelser.

Den største forskjellen ligger i eierforholdet.
En forening har eiere - medlemmene til enhver tid.
En stiftelse har ingen eiere, ingen medlemmer - den eier "seg selv".
En stiftelse er en formues-masse, som stiftelsen eier og forvalter.
Den er overført til stiftelsen som gave gjerne i forbindelse med opprettelsen.
Både foreninger og stiftelser drives av et styre, med utgangspunkt i vedtekter eller statutter.
Der er fastsatt formålet, og nærmere hvordan foreningen eller stiftelsen skal drives.
Dersom foreningen/stiftelsen har et "ideelt" eller allmennyttig formål vil den kunne bli skattefri for hele sin virksomhet.
Det gjelder også for virksomhet som ellers ville være skattepliktig, hvis det gjøres for å støtte opp om og realisere foreningens allmennyttige formål.
Dent grunnleggende prinsipp der dette ble fastslått er "NKS" - dommen, som jeg vant i Høyesterett.
Vi kan opprette både foreninger og stiftelser på en slik måte at skattefrihet oppnåes, og slik at en hensiktsmessig drift sikres.
Vi kan også håndtere alle formaliteter

Kontaktinfo

Skjerve-Nielsen & Co

Akersgt 45,
Backegården i Grensen,
0158 Oslo

Telefon: 22 41 12 80
Mobil: 95 99 93 85
Mail: advokat@s-n.as
Back to Top